ژئوتکنیک

تقریباً تمامی سازه‎های دست بشر برروی زمین قرار می‎گیرند و شناخت درست مشخصات فیزیکی، مکانیکی و پارامترهای مهندسی خاک و سنگ از اولین داده ها جهت طرح و اجرای سازه می باشد ضمن اینکه کیفیت مصالح، اتصالات و جوشها خود نیز به کنترل مستمر حین اجرا و حتی پس از آن دارد این مهم قریب به 20 سال است که در شرکت تحقیقات خاک مهارآب بدون وقفه و برای کارفرمایان مختلف انجام می گیرد و در حال حاضر یکی از آزمایشگاه های مرجع در زمینه مکانیک خاک و آزمایشات مصالح به شمار می رود.

 

پروژه های انجام گرفته توسط این شرکت طیف وسیعی از کارهای اجرایی و مطالعاتی را اعم از حفاری، آزمایشات صحرایی، طبقه بندی خاک، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ، آزمایشات مکانیکی و مهندسی کنترل عملیات خاکی، کنترل عملیات بتنی، کنترل عملیات آسفالت، آزمایشات کنترل کیفی مواد و مصالح، آزمایشات کنترل کیفی جوش، تحقیقات برروی بتن و سنگ، تزریق، مسلح کردن خاک، انکراژ سنگ، حفاظت شیروانی های خاکی به روشهای گوناگون از جمله نیلینگ و شمع و ...، طراحی فونداسیون سازه های خاص و صنعتی و مطالعات ویژه پی های آبرفتی و ضعیف و بررسی خاک های مسئله دار و غیره را در بر می گیرد که طی 18 سال اخیر در قالب بیش از یکصد پروژه انجام گرفته است.

 

سوابق اجرایی ژئوتکنیک

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای مقاومت خاک ساختگاه سدصفا آب منطقه ای کرمان
2 مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک مسیر احداث خط انتقال آب از سد نرماشیر به بم و تصفیه خانه آب شرب بم و براوات آب منطقه ای کرمان
3 استقرار واحد محلی و آزمایشگاه جهت کنترل کیفیت عملیات احداث تصفیه خانه آب شرب بافت آب منطقه ای کرمان
4 کنترل عملیات خاکی و بتنی تصفیه خانه هریرود آب منطقه ای خراسان رضوی
5 کنترل عملیات خاکی و بتنی تصفیه خانه هریرود آب منطقه ای خراسان رضوی
6 مطالعات ژئوتکنیک و کنترل عملیات خط انتقال سد دوستی آب منطقه ای خراسان رضوی
7 ژئوتکنیک سد درونگر آب منطقه ای خراسان رضوی
8 استقرار واحدآزمایشگاه محلی پروژه کارخانه سیمان بجنورد تهران – استاد مطهری-خیابان میرعماد خیابان چهاردهم-شماره16-کدپستی15878
9 آزمایشگاه سد درونگر آب منطقه ای خراسان رضوی