منابع آب و فاضلاب

آبرسانی به جوامع بشری و جمع آوری و هدایت فاضلاب از طرق مختلف یکی از چالشهای مهم در تاریخ تمدن انسان ها می باشد. ایرانیان برای نخستین بار، با ساخت قنات توانستند آبرسانی دائمی برای شهرها و روستاها را در دشتهای حاصلخیز واقع در پایین دست ارتفاعات رقم بزنند. امروز نیز در منطقه ما (خاورمیانه) موضوع انتقال آب بین حوضه ها، کنترل، تامین، تصفیه و آبرسانی به شهرها و روستاها و صنایع از اولویت های بسیار مهم به شمار می رود.

 

اخیراً نیز برنامه ریزی برای استفاده از پساب تصفیه شده در برخی فعالیت های کشاورزی و صنعت و جایگزینی آن با آبهای با کیفیت بالاتر که هم اکنون در آن فعالیت ها استفاده می شوند در جهت تامین امنیت غذایی و بهره گیری از آب سالم شرب به صورت جدی مورد توجه این شرکت قرار گرفته است.

 

سوابق اجرایی منابع آب و فاضلاب

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 مطالعات مرحله دوم تامین آب شرب و صنعت در محدوده سد تالوار (خط انتقال آب شهرستان خدابنده) شرکت آب منطقه ای زنجان
2 مطالعات خط انتقال آب از سد نرماشیر به بم و تصفیه خانه بم و بروات (مشارکت با شرکت طوس آب) شرکت آب منطقه ای کرمان
3 نظارت عالیه و نظارت کارگاهی تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
4 نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال آب از سد کریت طبس شرکت آب منطقه ای یزد
5 مطالعات مرحله اول خط انتقال آب سد عباس آباد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
6 خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات تکمیلی بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ امانلی رازوجرگلان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
7 مطالعات سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه مخازن ذخیره آب و فاضلاب استان خراسان رضوی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
8 مطالعات تکمیلی بهره برداری از منابع آب تخصیص یافته از سد هرات شرکت آب منطقه ای یزد
9 مطالعات مرحله اول و دوم طرح اصلاح و توسعه شبکه آب شرب شهر کدکن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
10 مطالعات جامع مدیریت منابع آب در محدوده مطالعاتی کاشمر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
11 مطالعات مرحله اول و دوم آبهای سطحی شهرهای استان بوشهر استانداری بوشهر