پرسنل کلیدی

شرکت مهارآب دارای بیش از 180 نفر پرسنل می باشد که در زمینه فعالیتهای اصلی شرکت دارای تخصص با مدارک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشند. علاوه بر این شرکت از خدمات پاره وقت 12 نفر از اساتید دانشگاه. سود می برد .

لیست مختصری از کارکنان کلیدی و تخصص مربوطه  در زیر ارایه شده است.

 • محمدرضا کاخی
  محمدرضا کاخیدکترای هیدرولیک-ژئوتکنیک نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
 • ناصر قاسمی زاده
  ناصر قاسمی زادهکارشناس ارشد عمران-سازه های آبیرئیس هیئت مدیره
 • علی اصغر آریایی
  علی اصغر آریاییدکترای زمین شناسی
  مدیر ارشد
 • بابک صدیقیان آستانه
  بابک صدیقیان آستانهکارشناس ارشد سازه های هیدرولیکیمدیر بخش دفتر فنی و مطالعات
  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال اخذ مدرک مسولیت در شرکت
حامد مقدس حامد مقدس کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی 1379 مدیر امور آب و فاضلاب
شهروز دولت مرادی شهروز دولت مرادی کارشناسی عمران 1376 مدیر امور قراردادها
سعید عابدینی سعید عابدینی کارشناسی آبیاری و زهکشی 1374 مدیر امور آبیاری و زهکشی
مهدی مقدس مهدی مقدس کارشناسی ارشد سازه 1383 کارشناس مطالعات
علی اکبر نصیری خادر علی اکبر نصیری خادر کارشناسی عمران 1371 مدیر امور اجرایی
سعید رسولی سعید رسولی دکتری عمران – خاک و پی 1391 مدیر امور ژئوتکنیک و آزمایشات مقاومت و مصالح
محمدرضا جعفرزاده محمدرضا جعفرزاده دکترا عمران (هیدرولیک) 1367 مدیر امور مهندسی رودخانه
جمشید عطارباشی جمشید عطارباشی کارشناسی ارشد زمین شناسی 1361 مدیر بخش حفاری و تزریق
عباس جواهری عباس جواهری کارشناسی ارشد زمین شناسی (چینه شناسی) 1390 سرپرست بخش ژئوتکنیک
محمدامین مهدیفر محمدامین مهدیفر کارشناسی عمران 1382 سرپرست آزمایشگاه
رضا قاسمی رضا قاسمی کارشناسی مکانیک 1382 سرپرست هیدرومکانیکال
محمد هاشم امین توماجی مقدم محمد هاشم امین توماجی مقدم کارشناسی ارشد نقشه برداری و ژئودزی 1345 سرپرست نقشه برداری
احسان صائبی احسان صائبی کارشناسی کشاورزی زراعت 1383 کارشناس مطالعات
سید احمد مظاهری سید احمد مظاهری دکترا زمین شناسی -پترولوژی 1376 کارشناس ارشد زمین شناسی
حجت رضایی پژند حجت رضایی پژند کارشناسی ارشد مهندسی آبهای سطحی 1367 کارشناس هیدرولوژی
محمد اینانلو شولکو محمد اینانلو شولکو کارشناسی ارشد منابع آب 1362 کارشناس منابع آب
حسین حقانی ذبیحی سید احمد مظاهری کارشناسی برق 1353 کارشناس دفتر فنی
مرضیه نصیری مرضیه نصیری کارشناسی مدیریت بازرگانی
حسابداری صنعتی
1384
1393
کارشناس امور مالی
حمید قاسمی حمید قاسمی کارشناسی/td> مهندسی مکانیک 1369 کارشناس دفترفنی
مریم علیمحمدی زارع مریم علیمحمدی زارع کارشناسی ارشد تکتونیک 1389 کارشناس آزمایشگاه
بهروز معاون بهروز معاون کارشناسی برق قدرت 1377 کارشناس دفترفنی
فریبرز جهانبانی فریبرز جهانبانی کارشناسی زمین شناسی 1379 کارشناس آزمایشگاه
امیررضا بیابانی امیررضا بیابانی کارشناسی عمران 1376 ناظر کارگاهی
علیرضا علویان علیرضا علویان کارشناسی زمین شناسی 1379 ناظر کارگاهی
وحید چهکندی وحید چهکندی کارشناس ارشد کامپيوتر هوش مصنوعی 1391 سرپرست انفورماتیک
راحیل طراقی راحیل طراقی کارشناسی کشاورزي - خاکشناسي 1381 کارشناس آزمايشگاه
الیسارحیمی نژاد الیسارحیمی نژاد کارشناسی زمین شناسی 1389 کارشناس آزمایشگاه
رابعه کاوه راد رابعه کاوه راد کاردانی معماری 1382 نقشه کش
حسن تقوایی حسن تقوایی کاردانی حفاری و اکتشاف معدن 1380 کارشناس آزمايشگاه
سید علیرضا هدایتی حصاری سید علیرضا هدایتی حصاری کارشناسی مکانیک 1377 کارشناس دفترفنی
محمد حیدری محمد حیدری کاردانی عمران 1385 تکنيسين آزمايشگاه
محسن اردلان محسن اردلان کاردانی ساختمان 1384 تکنيسين آزمايشگاه
علیرضا طباطبایی علیرضا طباطبایی کاردانی >عمران
آب شناسی
1380 کارشناس آزمايشگاه
مهدی بیدی مهدی بیدی کاردانی معدن - نقشه بردار
رضا فهیمی رضا فهیمی کاردانی عمران 1382 تکنيسين آزمايشگاه
ایمان افشاروحید ایمان افشاروحید کارشناسی مکانيک 1389 کارشناس هيدرومکانيکال
معصومه ذوقی معصومه ذوقی کاردانی معماری 1384 نقشه کش
فتانه عزیزی همدانی فتانه عزیزی همدانی کارشناسی مدیریت پروژه 1393 -
نیما دی زنگیان نیما دی زنگیان کارشناسی ریاضی کاربردی 1386 کارشناس کنترل پروژه
مهدی طلایی مهدی طلایی کارشناسی کشاورزی آبیاری 1389 کارشناس امور قراردادها
علیرضا پسندیده علیرضا پسندیده کاردانی معماری 1388 دبیرخانه
نوشین ناظمی نوشین ناظمی دیپلم تجربی 1369 مسئول دفتر مدیر عامل
مجتبی محمدی مجتبی محمدی دیپلم کامپیوتر 1383 مسئول آرشیو
حسین محمدی حسین محمدی دیپلم - - کارپرداز
غلام حسین میر خالقداد غلام حسین میر خالقداد سیکل - - نگهبان